GDPR Privacyverklaring

Wie zijn wij? (Verwerkingsverantwoordelijke)

Een feitelijke vereniging met naam "Dansclub Vidak" (Vilvoordse Dansclub) (Zie Contact)

Doel van de vereniging

De doelstelling als culturele vereniging is het bevorderen en populariseren van stijldans en diverse ontspanningsdansen voor koppels.

1-Algemene verklaring

Zoals elke organisatie is ook "Dansclub Vidak" betrokken bij de Algemene Verordening voor de persoonsgegevensbescherming die van toepassing is sinds 25 mei 2018.

Door lid te worden verklaart u, zonder dat u formeel ondertekent, dat u kennis genomen hebt van deze verordening en dat u zich hieraan onderwerpt gedurende de duur van uw lidmaatschap.

Geen enkel gegeven wordt automatisch geregistreerd. De gegevens die wij behandelen zijn deze die u ons vrijwillig hebt toevertrouwd.

Via deze verklaring betreffende de bescherming van het privéleven engageert "Dansclub Vidak" zich tot het respecteren en beschermen van de persoonlijke gegevens van zijn/haar leden/cursisten en bezoekers, en dit met absolute prioriteit.

"Dansclub Vidak" zal in geen geval de bekomen persoonsgegevens van haar leden/cursisten en bezoekers doorgeven aan derden, behalve indien daarvoor uitzonderlijk toelating wordt verleend.

2-Opvragen der gegevens

Met het oog op een optimale werking van onze organisatie, komen volgende persoonsgegevens in aanmerking: naam+voornaam, geslacht, geboortedatum, postadres, mailadres, telefoon, ziekenfonds + rijksregisternummer.

Er wordt tijdens sommige lessen of activiteiten al eens beeldmateriaal genomen door het bestuur of aangeduide personen door het bestuur. Veelal worden deze aangewend voor onze eigen doeleinden. Deze kunnen uitzonderlijk gepubliceerd worden in diverse media. Indien uw persoonlijke herkenning niet is gewenst, gelieve dit dan uitdrukkelijk aan te geven (zie contact) zodat we hiermee rekening kunnen houden.

3-Verwerking der gegevens

Genoemde gegevens gebruiken we voor volgende doeleinden:
- Ledenadministratie -> intern gebruik
- Ledenadministratie -> aansluiting bij overkoepelende federatie (FDSC)
- Verplichte ledenadministratie -> aansluiting bij de verzekering (Ethias via FDSC)
- Ledenadministratie -> inschrijving lessen en communicatie dansschool-dansleraars (cursisten)
- Ledenadministratie -> formulieren tussenkomst mutualiteit (leden en cursisten)
- Verplicht beantwoorden van eventueel opsporingsvragen
- Verplichte administratie -> subsidiedossier sportdienst - cultuurdienst gemeente Vilvoorde (leden en cursisten)
- Communicatie met de leden en cursisten (Nieuwsbrief)

4-Hoe worden uw gegevens bewaard en beveiligd?

Uw gegevens worden bewaard in ledenlijsten van de Federatie van Danssport Clubs (FDSC), van de verzekeraar en van "Dansclub Vidak", en dit in PC-bestanden.

Ook al wordt uw lidmaatschap niet meer vernieuwd, blijven deze bewaard tot 5 jaar volgend op de laatste contactname.

Waarom wordt deze info dan nog bewaard? Als je na enkele tijd beslist om opnieuw te dansen kan men de draad administratief terug opnemen. Indien je niet wenst dat je gegevens nog bewaard blijven na lidmaatschap onderbreking, dien je dit schriftelijk te melden aan de club (zie contact).

De PC met bestanden bevindt zich bij de penningmeester (verwerker), is zijn eigendom en is vergrendeld met paswoord. Copy van de bestanden zit veilig opgeborgen.

Belangrijke opmerking: Op ieder moment heeft u zonder verantwoording recht op toegang van de door "Dansclub Vidak" bewaarde persoonlijke gegevens. U verkrijgt alzo inzage, mogelijkheid tot aanpassing of definitieve verwijdering. Het volstaat schriftelijk contact op te nemen (zie contact).

5-Cookies

"Dansclub Vidak" maakt geen gebruik van Cookies

6-Contacteer ons

Dansclub Vidak (Vilvoordse Dansclub)
Adres: Sint Servaasstraat 77 te 1850 Grimbergen
e-Mail: dans@vidak.be

7-Versie

25 september 2018